Sikrer dine rettigheder på arbejdspladsen

Vi har en tradition for fagforeninger, som tager sig af medlemmerne af samfundet, der er på arbejdsmarkedet. Behovet for fagforeninger udsprang igennem 1800-tallet, da der blev klart at der manglede nogle som talte arbejdernes sag, og sikrede deres rettigheder. Det blev hurtigt tydeligt, at man nemmere kunne forhandle overenskomster, og vilkår på arbejdspladsen, ved at have en fagforening bag sig. Fagforeningernes formål er således at varetage medlemmernes interesser, samt hjælper til når der skal forhandles imellem arbejdsgiver og ansatte.

Løn og gode arbejdsvilkår

Hvis man gerne vil have sikret sine rettigheder på arbejdspladsen, er det vigtigt at melde sig ind i en fagforening, der er inden for dit fagområde. Selvfølgelig skal man have nogle rettigheder på ens arbejdsplads. Her er overenskomsten meget væsentlig. Det er aftalen imellem arbejdsgiverorganisationen og lønmodtagerorganisationen. Din fagforening er her med til at indgå diverse aftaler. Det kan bl.a. vedrøre mindsteløn, sygdom- og barselsorlov, pensionsordninger, arbejdstid om ugen, tillæg for overarbejde, samt forholdende i tilfælde af en afskedigelse. Hvis det ikke lykkes din fagforening og arbejdsgiveren at blive enig, har fagforeningerne forskellige virkemidler de kan tage i brug – dette indebærer bl.a. strejke. Hvis man ikke er medlem af en fagforening, står man på egne ben. Det er en fordel at have mange bag sig, som er tilfældet hvis man er medlem af en fagforening.

Kontingentet til fagforeningen kan umiddelbart virke som værende mange penge. Dog skal det ses som en vigtig investering at foretage sig. Ikke kun for en selv, men også for ens familie. Det er et godt sikkerhedsnet at være medlem af en fagforening. Specielt hvis man også vælger at kombinere det med et a-kasse medlemskab, som mange gør. Der kan være rabat at finde, ved at melde sig ind i både a-kasse og fagforening. Så er man også sikret både på jobbet, men også hvis man en dag skulle stå uden for arbejdsmarkedet.