Ordentlig løn og gode arbejdsvilkår

Hvem kunne ikke tænke sig ordentlig løn og gode arbejdsvilkår – på samme tid? Det er der mange næppe mange som ikke kunne tænke sig. Derfor er rigtig mange mennesker også allerede medlem af en fagforening.

Til gengæld er der også en pæn andel af den arbejdsdygtige befolkning som ikke er medlem af en fagforening. Det kan føre mange ulemper med sig på den lange bane.

En fagforening skal ses som en faglig organisation indenfor et bestemt fagområde, som er dannet for at varetage den arbejdendes interesser i forhold til; Løn, arbejdsvilkår, ansættelsesvilkår – samt rettigheder i forbindelse med begivenheder som ferie, barsel og ikke mindst afskedigelse.

I tidernes morgen fandt man ud af, at det var lettere at forhandle med arbejdsgiverne, hvis de ansatte forhandlede som en samlet gruppe – det øgede styrken. Det er stadig den model der benyttes i dag. Nu om dage hedder det overenskomstforhandlinger.

Det er ofte oppe i medierne, hvor arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige om de forskellige vilkår, og det kan somme tider ende i konflikter, som kan medføre strejke eller lock out.

Man skal hold sig for øje, at hvis man ikke er medlem af en fagforening, så står man på egne ben. Man skal selv sørge for alt i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.

Derfor kan det i langt de fleste tilfælde godt betale sig at være medlem af en fagforening. Typisk vil dette i øvrigt gå hånd i hånd med det at være medlem af en A-kasse.

Hvis man vælger begge dele, så får man typisk rabat, og samtidig er man både sikret mens man er i arbejde, men i særdeleshed også hvis man en dag står uden job.

Det er et fantastisk sikkerhedsnet at give sig selv, og det kan betragtes som en sund investering i ens eget liv.