Sikkerhed på arbejdsmarkedet med fagforeningerne

Fagforeninger, der sammen organiserer sig i fagforbund, har i mere end 100 år stået for sikkerhed på arbejdsmarkedet i hele verden. Specielt i Norden er fagforeningerne stærke. I Danmark nyder vi højere grad, at folk organiserer sig i fagforeninger, end i de fleste andre lande. Det kan ses på arbejdernes vilkår. Vi modtager en relativt høj løn i Danmark, og har gode forhold på arbejdspladsen. Det kan vi blandt andet takke fagforeningerne for. I lande hvor organisationerne står mindre stærkt, er der typisk lavere løn til arbejderne, og færre rettigheder på job. Vil man gerne sikre ens egne rettigheder og lønvilkår, er det en god ide at melde sig ind i en fagforening. Sammen står man nemlig stærkere. Når man melder sig ind i en fagforening, står man pludselig skulder til skulder, med tusindvis af andre arbejdere inden for samme erhverv. Det gør at man har større forhandlingskraft over for chefen. De traditionelle fagforeninger laver overenskomster, som sikrer ordentlig løn og gode vilkår til en selv.

Fagforening – skal / skal ikke?

Det er ikke gratis at være medlem af en fagforening. Kontingentet man betaler, skal dog ses som en af de vigtigste investeringer man kan foretage sig. Mange fagforeninger tilbyder også medlemskab i en a-kasse. Det er typisk billigere at tegne en forsikring i en a-kasse, når man allerede er medlem af en fagforening. De fleste fuldtidsansatte i Danmark er medlem af en fagforening. Er du stadig i tvivl om en fagforening er noget for dig, kan det anbefales at du går på nettet, og læser lidt om fagforeningen til dit erhverv.

Eventuelt skriv eller ring til organisationen, og hør hvad de har at tilbyde. Man kan komme langt med nogle søgninger på internettet. Umiddelbart vil jeg mene, at pengene til kontingentet er godt givet ud.

Læs om de forskellige fagforeninger og lav din egen vurdering.

Vælg den rette fagforening

En fagforening kan være en vigtig del af ens arbejdsliv. Hvis man blot har et fritids- eller et studiejob er det ikke sikkert, at behovet for en fagforening er så stort. Men er man i besiddelse af en fast stilling, er det en nødvendighed at være medlem af en fagforening. Fagforening er nemlig ens bedste kort på hånden, hvis man bliver behandlet uretfærdigt på jobbet. Der kan være forskellige vilkår, som ikke bliver opfyldt. Det kan omhandle løn, sygeperiode, ferie, barsel og andre rettigheder. Vi har heldigvis alle vores overenskomster, som bestemmer, hvilke vilkår vi har på vores arbejdsplads. Og det er fagforeningerne, som forhandler disse overenskomster, så det er dem, der sikrer dig på jobbet. Der findes forskellige fagforeninger, som opererer i forskellige brancher. Der kan for eksempel være en fagforening indenfor den offentlige sektor, en anden til håndværkere, en tredje til folk indenfor handelsbranchen og så videre. De har alle interesser indenfor en bestemt branche, og det er altså disse ansatte, som de bedst kan hjælpe. Det kan have en stor betydning, når man skal finde den fagforening, man har lyst til at være medlem af. Det er vigtigt, at de kan hjælpe én, når man betaler et månedligt beløb for at være en del af foreningen.

Vælg forening ud fra dit erhverv

For at fagforeningen kan hjælpe dig bedst muligt, må du også vælge den rette, når du vil melde dig ind et sted. Derfor må du finde en fagforening, hvor din branche hører til. Det er disse foreninger, som forhandler overenskomster indenfor dit område, og det er derfor dem, som kan sørge for, at du har de bedste vilkår og rettigheder. Hvis du har problemer på jobbet, kan du nemt komme til din fagforening og få hjælp, støtte og vejledning. Det kan man ikke på samme måde, hvis fagforeningen ikke arbejder indenfor din branche.
Derudover kan det være en fordel at kigge på priserne. Alle foreninger kræver et måndligt beløb for dit medlemskab. Til gengæld kan du altid få gratis hjælp. Har du flere muligheder for gode fagforeninger, kan du altså vælge ved at sammenligne deres priser. Der er jo ikke grund til at betale mere end nødvendigt for at være medlem, hvis begge foreninger kan hjælpe dig i netop dit erhverv. Så når du har fundet mulige foreninger at være med i, kan du træffe dit endelig valg med udgangspunkt i deres medlemspriser.

Sikrer dine rettigheder på arbejdspladsen

Vi har en tradition for fagforeninger, som tager sig af medlemmerne af samfundet, der er på arbejdsmarkedet. Behovet for fagforeninger udsprang igennem 1800-tallet, da der blev klart at der manglede nogle som talte arbejdernes sag, og sikrede deres rettigheder. Det blev hurtigt tydeligt, at man nemmere kunne forhandle overenskomster, og vilkår på arbejdspladsen, ved at have en fagforening bag sig. Fagforeningernes formål er således at varetage medlemmernes interesser, samt hjælper til når der skal forhandles imellem arbejdsgiver og ansatte.

Løn og gode arbejdsvilkår

Hvis man gerne vil have sikret sine rettigheder på arbejdspladsen, er det vigtigt at melde sig ind i en fagforening, der er inden for dit fagområde. Selvfølgelig skal man have nogle rettigheder på ens arbejdsplads. Her er overenskomsten meget væsentlig. Det er aftalen imellem arbejdsgiverorganisationen og lønmodtagerorganisationen. Din fagforening er her med til at indgå diverse aftaler. Det kan bl.a. vedrøre mindsteløn, sygdom- og barselsorlov, pensionsordninger, arbejdstid om ugen, tillæg for overarbejde, samt forholdende i tilfælde af en afskedigelse. Hvis det ikke lykkes din fagforening og arbejdsgiveren at blive enig, har fagforeningerne forskellige virkemidler de kan tage i brug – dette indebærer bl.a. strejke. Hvis man ikke er medlem af en fagforening, står man på egne ben. Det er en fordel at have mange bag sig, som er tilfældet hvis man er medlem af en fagforening.

Kontingentet til fagforeningen kan umiddelbart virke som værende mange penge. Dog skal det ses som en vigtig investering at foretage sig. Ikke kun for en selv, men også for ens familie. Det er et godt sikkerhedsnet at være medlem af en fagforening. Specielt hvis man også vælger at kombinere det med et a-kasse medlemskab, som mange gør. Der kan være rabat at finde, ved at melde sig ind i både a-kasse og fagforening. Så er man også sikret både på jobbet, men også hvis man en dag skulle stå uden for arbejdsmarkedet.

Ordentlig løn og gode arbejdsvilkår

Hvem kunne ikke tænke sig ordentlig løn og gode arbejdsvilkår – på samme tid? Det er der mange næppe mange som ikke kunne tænke sig. Derfor er rigtig mange mennesker også allerede medlem af en fagforening.

Til gengæld er der også en pæn andel af den arbejdsdygtige befolkning som ikke er medlem af en fagforening. Det kan føre mange ulemper med sig på den lange bane.

En fagforening skal ses som en faglig organisation indenfor et bestemt fagområde, som er dannet for at varetage den arbejdendes interesser i forhold til; Løn, arbejdsvilkår, ansættelsesvilkår – samt rettigheder i forbindelse med begivenheder som ferie, barsel og ikke mindst afskedigelse.

I tidernes morgen fandt man ud af, at det var lettere at forhandle med arbejdsgiverne, hvis de ansatte forhandlede som en samlet gruppe – det øgede styrken. Det er stadig den model der benyttes i dag. Nu om dage hedder det overenskomstforhandlinger.

Det er ofte oppe i medierne, hvor arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige om de forskellige vilkår, og det kan somme tider ende i konflikter, som kan medføre strejke eller lock out.

Man skal hold sig for øje, at hvis man ikke er medlem af en fagforening, så står man på egne ben. Man skal selv sørge for alt i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.

Derfor kan det i langt de fleste tilfælde godt betale sig at være medlem af en fagforening. Typisk vil dette i øvrigt gå hånd i hånd med det at være medlem af en A-kasse.

Hvis man vælger begge dele, så får man typisk rabat, og samtidig er man både sikret mens man er i arbejde, men i særdeleshed også hvis man en dag står uden job.

Det er et fantastisk sikkerhedsnet at give sig selv, og det kan betragtes som en sund investering i ens eget liv.