Find den billigste fagforening for dig!

Danmarks bedste og billigste fagforeninger

Vi har testet de bedste danske fagforeninger og fundet frem til følgende, som vi vil anbefale i 2020.

I testen indgik bl.a. kundetilfredshed, pris, rabatter og brugervenlighed.

139 kr.

per måned

76% tilfredshed
Åben for
Alle
Inkl. a-kasse: 561 kr.
 • Musik streaming
  Ikke egnet
 • Video streaming
  Ikke egnet
 • 4G
 • Netværk
Ase

69 kr.

per måned

Vi anbefaler

56% tilfredshed
Åben for
Alle
Inkl. a-kasse: 572 kr.
 • Musik streaming
  Ikke egnet
 • Video streaming
  Ikke egnet
 • 4G
 • Netværk

476 kr.

per måned

Bedste a-kasse

79% tilfredshed
Åben for
Alle
Kun a-kasse
 • Musik streaming
  Ikke egnet
 • Video streaming
  Ikke egnet
 • 4G
 • Netværk

69 kr.

per måned

79% tilfredshed
Åben for
Alle
Inkl. a-kasse: 555 kr.
 • Musik streaming
  Ikke egnet
 • Video streaming
  Ikke egnet
 • 4G
 • Netværk


Hvad er en fagforening?

En fagforening er en organisation, der er sat i Verden for at fremme sine medlemmers interesser på arbejdsmarkedet. Før i tiden var de forskellige fagforeninger koblet til forskellige fagområder, men i dag findes der også adskillige tværfaglige fagforeninger, der optager medlemmer fra alle brancher.

Fagforforeninger er som navnet antyder foreninger for arbejdstagere, der står sammen om at fremme deres fælles interesser. Fagforeningerne opstod i takt med, at industrialiseringen nåede til Danmark i 1800-tallet. Det betød, at samfundet ændrede sig fra at være et traditionelt landbrugssamfund til at være et samfund, hvor en stor del af arbejdsstyrken var beskæftiget med industriel produktion af varer.

Industrialiseringen betød blandt andet, at folk begyndte at skifte arbejde betydeligt oftere end før, og derfor blev der pludselig sat fokus på arbejdsvilkår, løn og arbejdsmiljø. Og det var her fagforeningerne kom ind i billedet. Gennem fagforeningerne kunne arbejdstagerne nemlig forhandle brede aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads med arbejdsgiverne – aftaler som kendes under navnet overenskomster.

Overenskomsterne omhandler alt det, som ikke allerede er bestemt ved lov. Herunder blandt andet mindsteløn, opsigelsesvarsler, pension, arbejdstider og mange andre ting.

Fra et fag til flere

Oprindeligt var fagforeningerne bundet til hvert sit fagområde. Tømrere organiserede sig med andre tømrere og især på bryggerier og byggepladser blev fagforeningerne meget populære, og så godt som alle medarbejdere valgte at melde sig ind.

Siden er fagforeningerne blevet bredere. Dels fordi mange små fagforeninger har valgt at slå sig sammen i større forbund, her kan man for eksempel tage 3F, som dækker over et utal af faggrupper, og som derfor også har mange små underafdelinger, der er specialiseret i hver deres faggruppe.

Samtidig er der også kommet nye fagforeninger til, der netop slår sig op på at være tværfaglige, og som optager medlemmer fra alle tænkelige brancher. Disse fagforeninger er ikke så specialiserede og flere af dem tegner slet ikke overenskomster med arbejdsgiverne, men nøjes med at tage udgangspunkt i allerede eksisterende overenskomster eller gældende lovgivning.

 

Hvilken fagforening skal man vælge?

I Danmark har vi et bredt udvalg af forskellige fagforeninger, og derfor kan det være svært at finde netop den fagforening, der kan yde den service, der passer bedst til de behov, man har. Arbejder man indenfor flere forskellige brancher – hvis man har mere end et job – skal man gøre op med sig selv, om man vil være medlem af mere end en fagforening. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der findes adskillige tværfaglige fagforeninger ligesom de fleste fagforeninger indenfor LO gerne fører sager for hinanden i sådanne situationer.

Derfor kan der også være ræson i at undersøge, hvad fagforeningerne hver især tilbyder udover den almindelige faglige assistance. Nogle fagforeninger tilbyder for eksempel deres medlemmer gratis kurser både når de er i arbejde, men også hvis de skulle gå hen og miste deres job, og andre fagforeninger har indgået forskellige rabatordninger med forsikringssalskaber og andre virksomheder, der giver deres medlemmer fordelagtige vilkår.

Endelig er det selvfølgelig altid relevant at undersøge, om der er tegnet overenskomst på den arbejdsplads, man er ansat på. Er der tegnet overenskomst skal man være klar over, at det i mange tilfælde kun er den fagforening, der har tegnet overenskomsten, der kan føre fagretlige sager ud fra de ting, der er aftalt. En anden fagforening vil altså kun kunne hjælpe dig med nogle af de problemer, der kan opstå, hvis din arbejdsgiver midligholder overenskomsten, medmindre de to fagforeninger har indgået en form for samarbejde.

 

Hvornår har man brug for en fagforening?

Fagforeninger er på mange måder ligesom forsikringer. Det rareste er, når man ikke skal bede dem om hjælp. Men selv når man ikke har problemer på sin arbejdsplads, arbejder fagforeningerne fortsat på at forbedre dine løn- og arbvejdsvilkår bag kulissen. Det sker blandt andet ved de store overenskomstforhandlinger, der finder sted med faste mellemrum, men også ved lokaloverenkomster, hvor der laves specifikke aftaler for hver enkelt arbejdsplads.

Derudover er en fagforening altid klar til at hjælpe dig med de problemer, du kan få i dit arbejdsliv. Det kan være en arbejdsgiver, der glemmer eller bare undlader at indbetale pension eller feriepenge. Det kan være, du får for lidt i løn. Måske bliver du mobbet af dine kolleger eller udsat for chikane af din arbejdsgiver. Det kan også være, du bliver fyret uden grund. I alle disse situationer kan en fagforening hjælpe dig med at finde en fornuftig løsning, og uanset om du ønsker at blive på arbejdspladsen eller om du hellere vil finde et andet arbejde, kan en fagforening hjælpe dig med at få det, der rettelig tilkommer dig, ligesom du kan få tildelt erstatning eller godtgørelse, hvis du har været udsat for chikane, ubegrundet fyring eller lignende.

Din fagforening hjælper dig også med alt det praktiske, hvis du kommer ud for en ulykke, mens du er på arbejde, og er du i tvivl om, hvad du har ret til, og hvad, du kan forvente, så kan din fagforening altid forklare dig, hvilken overenskomst, der gælder, der hvor du er ansat.